Laatste nieuws rondom de Golfbaan

De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rondom de Golfbaan in een stroomversnelling gekomen. De 4 belanghebbende partijen, Bewonersvereniging Flevo Golfresort, de stichting Burgerinitiatief, de Golfvereniging Flevoland en onze bewonersvereniging, praten weer met elkaar en hebben eindelijk een gezamenlijk standpunt ingenomen. Ook de gemeente en Unigolf hebben jongstleden een gesprek gevoerd, weliswaar met een beroepbaar bij de rechtbank Midden-Nederland aangespannen door Unigolf. Op de website zijn de diverse onderliggende documenten in te zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *