Maandelijks archief: februari 2020

Bewonerspanel Energie Transitie 10 febr.

De informatieavond voor toekomstige leden van het bewonerspanel Energie Transitie op maandagavond 10 febr. is druk bezocht. Ruim 20 bewoners zijn geïnformeerd over de activiteiten, die voor dit jaar uitstaan. Het doel is te onderzoeken of onze wijken een aanvraag kunnen indienen om een proeftuin te worden in een 3e ronde. Na een informatieve presentatie is na de pauze in een ‘Snuffelronde’ een begin gemaakt, hoe en waarop we onze activiteiten moeten focussen om voorafgaand aan de aanvraag een breedgedragen wijkplan gereed te hebben. De presentatie is in te zien via deze link. De uitkomst van de ‘snuffelronde’ volgt z.s.m. later deze maand. De panelleden zullen in een aantal panelgroepen actief zijn met als thema’s: Techniek, Communicatie en Markt + Overheden.