Laatste nieuws rondom de Golfbaan

De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rondom de Golfbaan in een stroomversnelling gekomen. De 4 belanghebbende partijen, Bewonersvereniging Flevo Golfresort, de stichting Burgerinitiatief, de Golfvereniging Flevoland en onze bewonersvereniging, praten weer met elkaar en hebben eindelijk een gezamenlijk standpunt ingenomen. Ook de gemeente en Unigolf hebben jongstleden een gesprek gevoerd, weliswaar met een beroepbaar bij de rechtbank Midden-Nederland aangespannen door Unigolf. Op de website zijn de diverse onderliggende documenten in te zien.

ALV 2022 maandag 11 april

Op maandag 11 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in Theater Posa in de Kempenaar. Dhr. B. Wijma van het waterschap ZuiderZeeLand zal ons vertellen, waarom we nu en ook in de toekomst kunnen vertrouwen op droge voeten in en rondom onze woning. De vergadering begint om 20:00. Vergaderstukken zijn in te zien op deze pagina.

Presentaties ALV 2021

Tijdens de druk bezochte ALV zijn in het voorprogramma 3 presentaties gehouden door MijnDomein Energie, de gemeente Lelystad en de werkgroep Energietransitie Lommerrijk en Golfpark. Deze presentaties zijn in te zien op de website van GP2030GV.nl.

Tijdens de ledenvergadering zelf zijn naast onderwerpen als buurtbus, golfbaan, ook presentaties gehouden over Rookmelders en Communicatielijnen Golfpark.

De notulen komen na goedkeuring van het bestuur op de website te staan.

ALV – woensdag 6 oktober 2021

Algemene jaarvergadering op woensdag 6 oktober 2021 vanaf 20.00 uur in Theater Posa, Kempenaar  1-10 [Zaal open vanaf 19:30] [Link naar de agenda van de avond volgt nog]

Het voorprogramma staat wederom in het teken van de energietransitie. Als sprekers zijn uitgenodigd: MijnDomen-Energie, Gemeente Lelystad en de werkgroep GPGV2030.