Verzoek betaling contributie 2020

De jaarlijkse contributie is, net als in 2019 voor 2020 vastgesteld op € 15,-. Wij verzoeken u als lid de contributie van dit jaar over te maken op de bankrekening NL12 RABO 0350 2448 20, t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark onder de vermelding van uw naam en huisnummer en de mededeling “contributie 2020”. [zie flyer]

Help elkaar in deze crisistijd!

Het coronavirus beheerst momenteel ons dagelijks leven en heeft een grote impact op ons allen. Vooral de oudere en kwetsbare mensen onder ons lopen extra risico door dit virus en durven (of willen) nog amper de straat op om boodschappen te doen of de hond uit te laten.

Vanuit de bewonersvereniging willen we proberen om de risicogroepen in onze wijken te helpen. Daarom is een WhatsApp groep Buren voor Buren gestart, waarmee we hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar willen brengen. Zie hier voor meer informatie.

ALV 2020 – 6 april in het G.E.C. ???

De ALV van dit jaar staat gepland op maandag 6 april in het Golf Event Center. Gezien de dagelijks toenemende beperkingen door de uitbraak van de corona virus in Nederland voor bijeenkomsten in de samenleving, kan het zijn dat de ALV verplaatst wordt naar een latere datum. De berichtgeving hieromtrent vindt via de website en per e-mail plaats.

Datum Jubileum BBQ 2020 – zaterdag 29 augustus

Met een respons van zo’n 50% zijn de uitkomsten van de enquête als volgt:

  • ruim drie kwart geeft aan dit jaar naar de BBQ te willen komen.
  • hoewel de voorkeur van de mogelijke BBQ dagen dicht bij elkaar ligt, komt zaterdag 29 augustus met bijna 60% als eerste uit de bus.
  • gevraagd is om nadrukkelijk aandacht besteden aan vegetarische gerechten.

Zie verdere info BBQ 2020.

Nieuw Bankrekeningnummer

Vanaf 1 maart beschikt de bewonersvereniging over een nieuw bankrekeningnummer.

NL12 RABO 0350 2448 20 t..n.v. Bewonersvereniging Golfpark


Reden van de verhuizing is een significante reductie in de jaarlijkse kosten en het verkregen advies van ING zelf, gezien hun onmacht om onze nieuwe penningmeester binnen een half jaar in te schrijven.

Bewonerspanel Energie Transitie 10 febr.

De informatieavond voor toekomstige leden van het bewonerspanel Energie Transitie op maandagavond 10 febr. is druk bezocht. Ruim 20 bewoners zijn geïnformeerd over de activiteiten, die voor dit jaar uitstaan. Het doel is te onderzoeken of onze wijken een aanvraag kunnen indienen om een proeftuin te worden in een 3e ronde. Na een informatieve presentatie is na de pauze in een ‘Snuffelronde’ een begin gemaakt, hoe en waarop we onze activiteiten moeten focussen om voorafgaand aan de aanvraag een breedgedragen wijkplan gereed te hebben. De presentatie is in te zien via deze link. De uitkomst van de ‘snuffelronde’ volgt z.s.m. later deze maand. De panelleden zullen in een aantal panelgroepen actief zijn met als thema’s: Techniek, Communicatie en Markt + Overheden.