Categoriearchief: Bestuur

Laatste nieuws rondom de Golfbaan

De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rondom de Golfbaan in een stroomversnelling gekomen. De 4 belanghebbende partijen, Bewonersvereniging Flevo Golfresort, de stichting Burgerinitiatief, de Golfvereniging Flevoland en onze bewonersvereniging, praten weer met elkaar en hebben eindelijk een gezamenlijk standpunt ingenomen. Ook de gemeente en Unigolf hebben jongstleden een gesprek gevoerd, weliswaar met een beroepbaar bij de rechtbank Midden-Nederland aangespannen door Unigolf. Op de website zijn de diverse onderliggende documenten in te zien.

ALV 2022 maandag 11 april

Op maandag 11 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in Theater Posa in de Kempenaar. Dhr. B. Wijma van het waterschap ZuiderZeeLand zal ons vertellen, waarom we nu en ook in de toekomst kunnen vertrouwen op droge voeten in en rondom onze woning. De vergadering begint om 20:00. Vergaderstukken zijn in te zien op deze pagina.

Schoonmaak Kunstwerk

Zaterdag 19 juni gaan we weer het Kunstwerk schoonmaken. En uiteraard is na het harde werken er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom! [Nog niet (volledig) ingeënt, houdt dan de 1,5 meter richtlijn in de gaten]

Raad verdeeld over woningbouw Flevo Golf Resort

De Lelystadse gemeenteraad is verdeeld over het plan voor woningbouw bij het Flevo Golf Resort. Een aantal fracties wil absoluut geen woningbouw op de golfbaan, terwijl andere partijen de deur op een kier houden. De raad sprak er dinsdagavond 18 mei over tijdens een commissievergadering. (lees verder het artikel van Omroep Flevoland) [overigens ter info: de bewoners zijn op dit moment juist niet meer verdeeld]

Sociale Media

Het onderzoek naar een mogelijke sociale media app. voor onze wijk is afgesloten. Er zijn 40 bewoners (39% van het aantal ingeschreven respondenten), die de vragenlijst hebben in gevuld. Daaruit blijkt, dat voldoende bereidheid aanwezig is om er van gebruik te maken en dat 67,5 % vindt, dat een WhatsApp groep daarvoor het meest geschikt is voor onze wijk. Lees verder in de nieuwsbrief of bij Whatsapp groepen Golfpark. De resultaten van het onderzoek zijn via deze link in te zien.