Categoriearchief: Bestuur

Schoonmaken Kunstwerk + Borrel

Aanstaande zaterdag, 20 juni, wordt om 16:00 weer begonnen met de jaarlijkse schoonmaakbeurt van het kunstwerk. Na de werkzaamheden is er voor iedereen een drankje en een hapje. De weersvoorspellingen zijn zeer gunstig. Uiteraard wordt dit jaar rekening gehouden met de COVID-19 richtlijnen. Dus een gepaste afstand onderling is noodzakelijk.

Verzoek betaling contributie 2020

De jaarlijkse contributie is, net als in 2019 voor 2020 vastgesteld op € 15,-. Wij verzoeken u als lid de contributie van dit jaar over te maken op de bankrekening NL12 RABO 0350 2448 20, t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark onder de vermelding van uw naam en huisnummer en de mededeling “contributie 2020”. [zie flyer]

Datum Jubileum BBQ 2020 – zaterdag 29 augustus

Met een respons van zo’n 50% zijn de uitkomsten van de enquête als volgt:

  • ruim drie kwart geeft aan dit jaar naar de BBQ te willen komen.
  • hoewel de voorkeur van de mogelijke BBQ dagen dicht bij elkaar ligt, komt zaterdag 29 augustus met bijna 60% als eerste uit de bus.
  • gevraagd is om nadrukkelijk aandacht besteden aan vegetarische gerechten.

Zie verdere info BBQ 2020.

Nieuw Bankrekeningnummer

Vanaf 1 maart beschikt de bewonersvereniging over een nieuw bankrekeningnummer.

NL12 RABO 0350 2448 20 t..n.v. Bewonersvereniging Golfpark


Reden van de verhuizing is een significante reductie in de jaarlijkse kosten en het verkregen advies van ING zelf, gezien hun onmacht om onze nieuwe penningmeester binnen een half jaar in te schrijven.

9 dec – Informatieavond Energie Transitie

Op woensdagavond 9 december om 20:00 vindt in het Golf Event Centre, Parlaan 2, een informatie avond plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. de uitslag van de enquete, die tot 2 december in te vullen is, gepresenteerd en besproken. Geen e-mail gehad met de link naar de enquete? Zend een e-mail naar gp2030gv@gmail.com. Het definitieve progamma zal binnenkort worden gepubliceerd.