Info alle bewoners

Cursus reanimatie en AED

Er bestaat de mogelijkheid om bij voldoende belangstelling voor onze wijk een basiscursus Reanimatie en AED te organiseren. U krijgt na het bijwonen van de lessen een certificaat en pasje van Het Rode Kruis (Europees certificaat). U kunt zich opgeven door een e-mail aan het bestuur bestuur@golfpark-lelystad.nl.

De lessen worden in onze wijk, dan wel in het theater Posa gegeven. Er zijn wel kosten verbonden aan de lessen, die meestal vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. [Controleer hier de vergoedingen van alle Nederlandse zorgverzekeraars.] De basislessen reanimatie en AED kosten €55 en de Herhalingslessen reanimatie en AED €35.

AED

In onze wijk is een AED aanwezig. Handel altijd volgens onderstaande gegevens. Tijd is kostbaar in deze situaties. 112 stuurt de dichtstbijzijnde geautoriseerde persoon met de AED naar de patiënt.

  • Bel altijd direct 112.
  • Geef de situatie en de locatie door.
  • Start met reanimatie.
  • Blijf bij de patiënt.

GolfparkAlert

GolfparkAlert is onze WhatsAppgroep om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte en bedreigende situaties in onze wijk. Ingeval van een acute noodsituatie bel altijd 112! Het is niet bedoeld voor (on)gewenste sociale vragen of mededelingen! Nog geen lid van GolfparkAlert en wel een smartphone met de app? Zend een e-mail met uw naa m en uw 06-nummer naar w.v.d.schaaf@gmail.com.