Ledenvergaderingen

ALV 2021 – Algemene Ledenvergadering zal eind september, begin oktober plaatsvinden. Locatie is nog niet bekend.

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2020 + begroting 2021 – kascontrole commissie 2020 – notulen ALV 2021

ALV 2020 – Algemene ledenvergadering op 6 april om 20 uur in het Golf Event Center, Parlaan 2 (vergadering is uiteindelijk digitaal gehouden in november)

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2019 – kascontrole commissie 2019 – begroting 2020notulen ALV 2020

ALV 2019 – Algemene ledenvergadering op 11 maart om 20 uur in het Post theater

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2018 – notulen ALV 2019energietransitiestookalert