Ledenvergaderingen

ALV 2022 – Algemene Ledenvergadering zal maandag 11 april plaatsvinden om 20 uur in Theater Posa, Kempenaar 01-10.

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2021 + begroting 2022 – kascontrole commissie 2021jaarverslag 2021 bewonersverenigingjaarverslag 2021 werkgroep Energietransitie jaarverslag Golfbaanpresentatie media gebruikpresentatie werkgroep groen – notulen ALV 2022

ALV 2021 – Algemene Ledenvergadering zal op 6 oktober plaatsvinden om 20 uur in Theater Posa, Kempenaar 01-10.

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2020 + begroting 2021 – kascontrole commissie 2020notulen ALV 2021

ALV 2020 – Algemene ledenvergadering op 6 april om 20 uur in het Golf Event Center, Parlaan 2 (vergadering is uiteindelijk digitaal gehouden in november)

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2019 – kascontrole commissie 2019 – begroting 2020notulen ALV 2020

ALV 2019 – Algemene ledenvergadering op 11 maart om 20 uur in Theater Posa.

Vergaderstukken: uitnodiging ALV – financieel overzicht 2018 – notulen ALV 2019energietransitiestookalert