Bestuur en Werkgroepen

Bestuur

 • Voorzitter – Pieter Casé [ buurtbus, golfbaan, haven Flevokust ]
  •         [aftredend 2022 – herkiesbaar]
 • Secretaris – Geert Benning [golfbaan, groenvoorziening]
 • Penningmeester – Greet Wintershoven [ ledenadministratie ]
  • Vacature 2022 – 2023
 • Algemeen lid – Nicole Meij [ website, communicatie ]
 • Algemeen lid – Wietze van der Schaaf [ glasvezel, energietransitie ]
  •         [aftredend 2022 – herkiesbaar]

Werkgroep Jeu de Boules baan

 • Olga Bervoets
 • Greet Wintershoven
 • Liezeke Bianchi

Werkgroep BBQ 2022

 • Olga Bervoets
 • Joke Nederveen
 • Marjolein Munsterman

Werkgroep Energie transitie

 • Arno Bus
 • Gerard Stokman
 • Johan Kuiper
 • Wietze van der Schaaf
 • Nicole Meij

Werkgroep Groenvoorziening

 • Gerard Langhenkel
 • Liezeke Bianchi
 • Geert Benning
 • Wietze van der Schaaf

Statuten van de vereniging