WhatsApp groepen Golfpark

De vragenlijst met vragen over een mogelijke sociale media app. voor onze wijk is gesloten. Er zijn 40 bewoners (39% van het aantal ingeschreven respondenten), die de vragenlijst hebben in gevuld. Daaruit blijkt, dat voldoende bereidheid aanwezig is om er van gebruik te maken en dat 67,5 % vindt, dat een WhatsApp groep daarvoor het meest geschikt is voor onze wijk. (de definitieve uitslag vindt u hier)

Intussen is naast de WhatsApp groep Golfpark Alert een nieuwe groep aangemaakt met de naam Bewoners Golfpark. Alle bewoners van het Golfpark en Lommerrijk kunnen zich hiervoor aanmelden, door een e-mail te sturen aan het bestuur (golfpark.lelystad@gmail.com) met hun naam, adres en mobiele telefoonnummer.

Beide groepen worden apart beheerd door een beheerder, die tevens functioneert als moderator en er voor zorgt …

 • dat de gebruiksregels in acht worden genomen
 • dat niet relevante of ongepaste berichten verwijderd worden 
 • dat personen gewaarschuwd worden en zo nodig geblokkeerd (hopelijk zal dat niet nodig zijn)

Omdat nu naast de website, flyers en nieuwsbrieven per e-mail de communicatie via Bewoners Golfpark intensiever en minder gecontroleerd zal gaan plaatsvinden, is besloten om voorafgaand een aantal gebruiksregels op te stellen.

Regels voor deelname aan beide groepen

 • deelnemen gebeurt altijd onder eigen naam, dus geen “nicknames”
 • respect voor alle onderlinge gebruikers
 • geen bericht na 22.30 en vóór 07.30 (bij nood gebruik Golfpark Alert of bel 112)
 • geen berichten met onderwerpen over religie, politiek, sex of discriminatoire uitingen naar welke persoon of bevolkingsgroep dan ook
 • realiseer je dat alle andere gebruikers meekijken/kunnen reageren
 • houd het bericht kort en zakelijk en voeg waar nodig een foto of filmpje toe
 • stap over naar de privé accounts, als de berichtgeving (sterk) persoonlijk begint te worden

Gebruik de app. Golfpark Alert alleen volgens de SAAR methode

 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon

Gebruiksvoorbeelden specifiek voor Bewoners Golfpark

 • een vraag om hulp bij kleine klusjes
 • wie heeft een specifiek stuk gereedschap te leen
 • wie heeft materiaal over om af te halen  (zand, grond, tegels, enz.)
 • wie gaat naar de vuilstort/afvalbrengstation en kan nog wat meenemen
 • en zo vele andere dagelijkse dingen …