Categoriearchief: Geen categorie

Presentaties ALV 2021

Tijdens de druk bezochte ALV zijn in het voorprogramma 3 presentaties gehouden door MijnDomein Energie, de gemeente Lelystad en de werkgroep Energietransitie Lommerrijk en Golfpark. Deze presentaties zijn in te zien op de website van GP2030GV.nl.

Tijdens de ledenvergadering zelf zijn naast onderwerpen als buurtbus, golfbaan, ook presentaties gehouden over Rookmelders en Communicatielijnen Golfpark.

De notulen komen na goedkeuring van het bestuur op de website te staan.

ALV – woensdag 6 oktober 2021

Algemene jaarvergadering op woensdag 6 oktober 2021 vanaf 20.00 uur in Theater Posa, Kempenaar  1-10 [Zaal open vanaf 19:30] [Link naar de agenda van de avond volgt nog]

Het voorprogramma staat wederom in het teken van de energietransitie. Als sprekers zijn uitgenodigd: MijnDomen-Energie, Gemeente Lelystad en de werkgroep GPGV2030.

Voorbereidingsbezoek KNP NetwerkNL

De afgelopen weken zijn alle woningen in de wijken Golfpark en Lommerrijk 1 keer door medewerkers van KPN bezocht. Bij woningen, waarvan de bewoners op dat moment niet thuis waren, is een kaartje in de brievenbus gedaan.Op dat kaartje staat het tel nr. 088 0063744 (voor het maken van een gerichte afspraak voor het voorbereidingsbezoek) Deze bewoners worden aangeraden om contact op te nemen met KPN om alsnog een gerichte telefonische afspraak te maken. Uiteraard kunnen zij voor een afspraak ook iedere woensdagmiddag tussen 16:00 – 20:00 uur even naar het lokale informatiepunt bij het Golf Event Center, Parlaan 2, gaan. 

Help elkaar in deze crisistijd!

Het coronavirus beheerst momenteel ons dagelijks leven en heeft een grote impact op ons allen. Vooral de oudere en kwetsbare mensen onder ons lopen extra risico door dit virus en durven (of willen) nog amper de straat op om boodschappen te doen of de hond uit te laten.

Vanuit de bewonersvereniging willen we proberen om de risicogroepen in onze wijken te helpen. Daarom is een WhatsApp groep Buren voor Buren gestart, waarmee we hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar willen brengen. Zie hier voor meer informatie.

ALV 2020 – 6 april in het G.E.C. ???

De ALV van dit jaar staat gepland op maandag 6 april in het Golf Event Center. Gezien de dagelijks toenemende beperkingen door de uitbraak van de corona virus in Nederland voor bijeenkomsten in de samenleving, kan het zijn dat de ALV verplaatst wordt naar een latere datum. De berichtgeving hieromtrent vindt via de website en per e-mail plaats.