Informatie

BewonersverenigingLedenvergaderingenBestuurArchief

U vindt hier informatie over alles wat het besturen van de vereniging.

Zoals de samenstelling van het bestuur, de agenda’s en notulen van de (Algemene) Ledenvergaderingen, jaarverslagen. enz.