Maandelijks archief: november 2020

Virtuele ALV 2020

De leden zijn door niet te reageren voor 2 november 2020 akkoord gegaan met de gepubliceerde vergaderstukken van de ALV 2020. Daardoor zijn de financiële stukken goedgekeurd en is conform het voorstel van de kascontrole commissie decharge verleent aan de penningmeester. De ‘nieuwe’ bestuursleden zijn met instemming van de leden benoemd, waardoor zij volgens de statuten nu formeel bestuurslid geworden zijn. De notulen van de ALV is in te zien via deze link.

Aanleg Glasvezel

Vanaf 23 november worden de bewoners telefonisch benaderd door Terrado om een afspraak te maken voor de aansluiting in de woning. Volgens de huidige planning zal iedereen voor 5 december aangesloten zijn. Let op, dat ze zover het mogelijk is 1 van de bestaande mantelbuizen gebruiken om in de meterkast te komen.