Schoonmaken kunstwerk zaterdag 18 juni

Zaterdag 18 juni om 15:30 starten we met het schoonmaken van het kunstwerk.
Gezien de mogelijk topische temperaturen, zullen we al snel een toevlucht nemen naar de verkoelende drank met bijgaande hapjes. Iedereen is welkom.
We maken er een gezellige bewonersbijeenkomst van.

Laatste nieuws rondom de Golfbaan

De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rondom de Golfbaan in een stroomversnelling gekomen. De 4 belanghebbende partijen, Bewonersvereniging Flevo Golfresort, de stichting Burgerinitiatief, de Golfvereniging Flevoland en onze bewonersvereniging, praten weer met elkaar en hebben eindelijk een gezamenlijk standpunt ingenomen. Ook de gemeente en Unigolf hebben jongstleden een gesprek gevoerd, weliswaar met een beroepbaar bij de rechtbank Midden-Nederland aangespannen door Unigolf. Op de website zijn de diverse onderliggende documenten in te zien.

ALV 2022 maandag 11 april

Op maandag 11 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in Theater Posa in de Kempenaar. Dhr. B. Wijma van het waterschap ZuiderZeeLand zal ons vertellen, waarom we nu en ook in de toekomst kunnen vertrouwen op droge voeten in en rondom onze woning. De vergadering begint om 20:00. Vergaderstukken zijn in te zien op deze pagina.