Energie Transitie – GP2030GV

Sinds het voorjaar van 2019 bestaat binnen de bewonersvereniging een werkgroep Energie Transitie. Doel van de werkgroep is om onze wijken (Golfpark en Lommerrijk) voor te bereiden op de realisatie van de doelstelling van ons land om in 2050 energie neutraal te zijn. Dat betekent, dat we van het (aard)gas af zullen moeten, onze CO2 uitstoot drastisch moeten beperken en indien mogelijk zoveel mogelijk zelfvoorzienend zullen moeten betreffende ons energiegebruik.

Pro-Actief
Primaire doel van de werkgroep is om pro-actief te reageren op de aankomende energietransitie, waar wij ons in Nederland aan hebben gecommitteerd.

Bewonersplan
Om de bewoners te ondersteunen in de transitie is in 2020 met samenwerking van Buurkracht een bewonersplan geschreven op basis van het door het onderzoeksbureau Merosch uitgebracht rapport ‘Zet koers naar morgen‘. Het bewonersplan geeft de bewoners van het Golfpark en Lommerrijk zicht op de te ondernemen stappen om hun woning voor te bereiden op de aankomende aardgas loze periode. Voor onze wijken zijn weinig alternatieven voorhanden. Alleen elektriciteit, ‘all-electric’, zal hiervoor gebruikt moeten worden. In de praktijk betekent dat: warmte productie d.m.v. warmtepompen.

Website GP2030GV.nl
Verdere informatie kunt u vinden op de specifieke website: gp2030gv.nl.

Tevens is een aparte forumwebsite forum.gp2030gv.nl, waar u uw menig kunt geven.