Werkgroep Energie Transitie

Werkgroep heeft nu een eigen website: gp2030gv.nl met het laatste nieuws.

Tevens een aparte forum forum.gp2030gv.nl, waar u uw menig kunt geven.

Sinds het voorjaar van 2019 bestaat binnen de bewonersvereniging een werkgroep Energie Transitie. Doel van de werkgroep is om onze wijken (Golfpark en Lommerrijk) voor te bereiden op de realisatie van de doelstelling van ons land om in 2050 energie neutraal te zijn. Dat betekent, dat we van het (aard)gas af zullen moeten, onze CO2 uitstoot drastisch moeten beperken en indien mogelijk zoveel mogelijk zelfvoorzienend zullen moeten betreffende ons energiegebruik.

Pro-Actief
Primaire doel van de werkgroep is om pro-actief te reageren op de aankomende energietransitie, waar wij ons in Nederland aan hebben gecommitteerd.
Om tegemoet te komen aan het nadeel van een early-adapter-rol proberen we een landelijke proeftuin te worden, waardoor we met ondersteuning daarin gecompenseerd worden.

Wijkplan
Daartoe zal voor 1-1-2021 een breed gedragen wijkplan beschikbaar moeten zijn, waarin we beschrijven hoe we onze doel met welke keuzes en middelen willen bereiken.
Om als proeftuin te kunnen slagen en een werkbaar voorbeeld te kunnen zijn voor andere wijken in het land is ondersteuning op alle aspecten van een transitie tijdens de uitvoering noodzakelijk.

Wel of Niet verplicht
Bewoners zijn ten allen tijden vrij in hun keuze om in hun woning wel of geen aardgasvrije voorzieningen aan te brengen. Zelfs als onze wijken aangewezen worden als proeftuin
Wel zal het gebruikmaken van de collectiviteit alleen maar voordeel opleveren.

Informeren

Door het continu verzamelen van informatie op het gebied van huidige en de ontwikkeling van nieuwe technieken door zowel de werkgroep, als de bewonerspanels, zijn we instaat om de bewoners te informeren welke mogelijkheden er zijn om de energietransitie in de komende 10 jaar persoonlijk door te voeren.

Ondersteunen

Tijdens de transitie in de wijken zal zoveel mogelijk ondersteuning op maat verleend kunnen worden aan iedere individuele bewoner. In de panelgroepen zal de komende maanden steeds meer kennis aanwezig zijn hoe te handelen en welke keuzes te maken.

Realiseren 

Collectieve aanschaf van isolatiematerialen en warmteproductie of energieopslag systemen zal uiteindelijk de energietransitie voor elke bewoner toegankelijker maken.