Auteursarchief: Wietze

Presentaties ALV 2021

Tijdens de druk bezochte ALV zijn in het voorprogramma 3 presentaties gehouden door MijnDomein Energie, de gemeente Lelystad en de werkgroep Energietransitie Lommerrijk en Golfpark. Deze presentaties zijn in te zien op de website van GP2030GV.nl.

Tijdens de ledenvergadering zelf zijn naast onderwerpen als buurtbus, golfbaan, ook presentaties gehouden over Rookmelders en Communicatielijnen Golfpark.

De notulen komen na goedkeuring van het bestuur op de website te staan.

ALV – woensdag 6 oktober 2021

Algemene jaarvergadering op woensdag 6 oktober 2021 vanaf 20.00 uur in Theater Posa, Kempenaar  1-10 [Zaal open vanaf 19:30] [Link naar de agenda van de avond volgt nog]

Het voorprogramma staat wederom in het teken van de energietransitie. Als sprekers zijn uitgenodigd: MijnDomen-Energie, Gemeente Lelystad en de werkgroep GPGV2030.

Schoonmaak Kunstwerk

Zaterdag 19 juni gaan we weer het Kunstwerk schoonmaken. En uiteraard is na het harde werken er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom! [Nog niet (volledig) ingeënt, houdt dan de 1,5 meter richtlijn in de gaten]

Raad verdeeld over woningbouw Flevo Golf Resort

De Lelystadse gemeenteraad is verdeeld over het plan voor woningbouw bij het Flevo Golf Resort. Een aantal fracties wil absoluut geen woningbouw op de golfbaan, terwijl andere partijen de deur op een kier houden. De raad sprak er dinsdagavond 18 mei over tijdens een commissievergadering. (lees verder het artikel van Omroep Flevoland) [overigens ter info: de bewoners zijn op dit moment juist niet meer verdeeld]

Sociale Media

Het onderzoek naar een mogelijke sociale media app. voor onze wijk is afgesloten. Er zijn 40 bewoners (39% van het aantal ingeschreven respondenten), die de vragenlijst hebben in gevuld. Daaruit blijkt, dat voldoende bereidheid aanwezig is om er van gebruik te maken en dat 67,5 % vindt, dat een WhatsApp groep daarvoor het meest geschikt is voor onze wijk. Lees verder in de nieuwsbrief of bij Whatsapp groepen Golfpark. De resultaten van het onderzoek zijn via deze link in te zien.