Nederlands (Nederland) English (United States)
U bent hier:   Nieuws [blog]

Nieuws

Minimaliseren
 

zaterdag 28 september 2019 0:00:00

Ontwikkelingen betreffende het voortbestaan van de golfbaan.

 

Aan de leden van de Bewonersvereniging Golfpark.                                                                                                              26-9-19                                                       

 

Graag informeren we u over de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar betreffende het voortbestaan van de naastliggende golfbaan. 

Zoals bekend heeft de eigenaar van de golfbaan, Unigolf, middels de media te kennen gegeven het speelrecht van golfers en de gebruiksovereenkomst met de golfvereniging per 30 december 2019 op te zeggen. Unigolf heeft bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van ruim 120 woningen in de zuidwesthoek van de golfbaan, dit in combinatie met het behoud van een 9-holes golfbaan. 

 

De woningen komen volgens het plan te staan op het zuidelijke deel van de golfbaan, dat minstens 100 m ten westen en ten noorden aan onze wijk ligt. In dit gebied lag vroeger het oorspronkelijke 9-holes golfbaan. De ontsluiting van het te bebouwen gebied zou volgens het plan via de entree van het Golfpark plaatsvinden. In tegenstelling tot de gemengde bestemming ‘wonen/recreatie’ van het noordelijke deel van de golfbaan is de bestemming van het aan het Golfpark grenzende deel ‘golfbaan’. Wat inhoudt, dat woningbouw daar niet toegestaan is. 

 

Tijdens de gevoerde gesprekken met de betrokken partijen in de afgelopen maanden heeft het bestuur, conform de uitkomst van de afgelopen ALV, het volgende standpunt ingenomen:

 

“De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan en staat open om met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.”

 

De standpunten van de andere partijen…

·       Die van de gemeente is duidelijk. De gemeente is tegen het wijzigen van het bestemmingsplan.

·       De golfvereniging staat op het standpunt, dat Lelystad minimaal een 9-holes golfbaan verdient, die financieel ook op de langere termijn te onderhouden is. Of en waar woningen gebouwd worden op de huidige golfbaan is hen om het even.

·       De bewonersvereniging van het FlevoGolfResort (BFGR) is van mening dat de golfbaan behouden moet blijven, mits er niet meer gebouwd wordt in de wijk zelf. Zij staan dan ook open om het huidige plan van Unigolf tot uitvoering te brengen en vinden daarmee, dat de gemeente daartoe ruimte moet geven door het bestemmingsplan van het zuidelijke deel van de golfbaan aan te passen om zo woningbouw te kunnen toestaan.

Sinds ons bestaan als bewonersvereniging hebben we altijd samen met die van het FlevoGolfResort kunnen optrekken. Maar in deze casus liggen de onderlinge belangen en de ingenomen standpunten uiteen. 

 

 

Bevindingen:

Het bestuur omarmt derhalve het besluit van de gemeente Lelystad om de bouwplannen op betreffende locatie af te wijzen te meer vanwege het geplande, voor ons onaanvaardbare ontsluitingsmodel. Dit zou een onverantwoordelijke verkeersbelasting betekenen. Daarbij komt dat er ook op een andere locatie van de golfbaan gebouwd kan worden. Verdere planontwikkeling laten we in dit stadium over aan de initiatiefnemers en de gemeente.

Voorts vinden de leden, aanwezig tijdens de ALV, het behoud van de golfbaan van eminent belang, mede vanwege de hoge landschappelijke en natuurlijke waarden van dit naastliggende gebied.

 

Commentaar
** nog geen commentaar **
Leg commentaar op artikel vast

Ga terug