Verhoging van de contributie naar 20 euro

Tijdens de ALV van dit jaar is tijdens de vergadering een voorstel ingediend om de contributie te verhogen van 15 euro naar 20 euro. Dat geeft het bestuur wat meer financiële speelruimte, wat mogelijk in dit jubileumjaar [de bewonersvereniging bestaat in november 25 jaar] goed van pas kan komen. Het voorstel is met een grote meerderheid aangenomen.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV van dit jaar zijn Marleen Kleijn en Aad Slot benoemd als bestuurslid van de vereniging. Zij vervangen de afgetreden bestuursleden Greet Wintershoven en Geert Benning. In de daarop volgende bestuursvergadering is besloten, dat Aad het penningmeesterschap op zich neemt en Marleen het secretariaat.

ALV 2023

Maandag 24 april wordt in het Theater Posa, Kempenaar 01-10, onze jaarlijkse algemene jaarvergadering gehouden. We beginnen om 20:00, maar vanaf 19:30 is iedereen al welkom.

In het voorprogramma zal de heer Chris Janse, directeur van Batavia Stad Fashion Outlet, ons meer inzicht geven hoe de outlet de afgelopen 25 jaar geëvolueerd is en welke plannen er liggen voor de komende jaren.

Alle stukken voor de officiële vergadering na de pauze zijn op deze website te vinden. De stukken zijn in te zien op deze pagina.

Presentatie raadsvergadering 17 jan 2023

Dank voor uw uitnodiging om onze reactie op de rapportage van het College aan Uw Raad en de motie, die de Raad in grote meerderheid heeft aangenomen, kenbaar te maken. Ik ben Pieter Cassé en voorzitter van de Bewonersvereniging Golfpark. Van de 113 kavels in het Golfpark zijn er 95 betalend lid. De ALV heeft in 2019 het bestuur opdracht gegeven zich met alle legale middelen te verzetten tegen het wijzigen van het huidige bestemmingsplan. De toespraak kunt u hier verder lezen.

Schoonmaken kunstwerk zaterdag 18 juni

Zaterdag 18 juni om 15:30 starten we met het schoonmaken van het kunstwerk.
Gezien de mogelijk topische temperaturen, zullen we al snel een toevlucht nemen naar de verkoelende drank met bijgaande hapjes. Iedereen is welkom.
We maken er een gezellige bewonersbijeenkomst van.