Draagvlak bij alle belanghebbende partijen op één na voor toekomst Flevo Golfresort

Gemeente Lelystad, Unigolf en alle belanghebbende partijen met uitzondering van Stichting Burgerinitiatief Golfpark hebben in een gezamenlijk overleg draagvlak gevonden voor de toekomst van het Flevo Golfresort. Onze delegatie bestond uit de voorzitter, Pieter Cassé en oud bestuurslid Geert Benning. Zie hier het verslag van de bijeenkomst, geschreven door Pieter Cassé. En hier het nieuwsbericht van de gemeente en hier het nieuwsbericht van Omroep Flevoland.

Rectificatie van de heer Basemans, voorzitter bewonersvereniging Flevo Golf Resort:

Wij hebben niet te kennen gegeven om voor een wijziging te zijn, maar aangegeven dat we welwillend zijn om draagvlak te toetsen onder de leden bij de nieuwe plannen en wachten af tot het concrete plannen zijn en tevens in gesprek willen blijven. De exacte invulling is nodig om te toetsen.

Bijenhotel bij de Jeu de Boulesbaan

Wij vragen van onze buurtbewoners een vrijwillige bijdrage van € 5,00. Voor dit bedrag kopen we één grote of twee wat kleinere bijenhotels. Mocht er nog geld over zijn, dan willen we ook graag een aantal vogelhuisjes bestellen bij de zelfde maker en die hangen we dan op in de bomen bij de jeu de boulesbaan. 

Wilt u hieraan meewerken, maak dan € 5,00 over op rekening van de Bewonersvereniging Golfpark NL12RABO 0350 2448 20 en vermeld bij de omschrijving Bijenhotel.

Verhoging van de contributie naar 20 euro

Tijdens de ALV van dit jaar is tijdens de vergadering een voorstel ingediend om de contributie te verhogen van 15 euro naar 20 euro. Dat geeft het bestuur wat meer financiële speelruimte, wat mogelijk in dit jubileumjaar [de bewonersvereniging bestaat in november 25 jaar] goed van pas kan komen. Het voorstel is met een grote meerderheid aangenomen.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV van dit jaar zijn Marleen Kleijn en Aad Slot benoemd als bestuurslid van de vereniging. Zij vervangen de afgetreden bestuursleden Greet Wintershoven en Geert Benning. In de daarop volgende bestuursvergadering is besloten, dat Aad het penningmeesterschap op zich neemt en Marleen het secretariaat.

ALV 2023

Maandag 24 april wordt in het Theater Posa, Kempenaar 01-10, onze jaarlijkse algemene jaarvergadering gehouden. We beginnen om 20:00, maar vanaf 19:30 is iedereen al welkom.

In het voorprogramma zal de heer Chris Janse, directeur van Batavia Stad Fashion Outlet, ons meer inzicht geven hoe de outlet de afgelopen 25 jaar geëvolueerd is en welke plannen er liggen voor de komende jaren.

Alle stukken voor de officiële vergadering na de pauze zijn op deze website te vinden. De stukken zijn in te zien op deze pagina.

Presentatie raadsvergadering 17 jan 2023

Dank voor uw uitnodiging om onze reactie op de rapportage van het College aan Uw Raad en de motie, die de Raad in grote meerderheid heeft aangenomen, kenbaar te maken. Ik ben Pieter Cassé en voorzitter van de Bewonersvereniging Golfpark. Van de 113 kavels in het Golfpark zijn er 95 betalend lid. De ALV heeft in 2019 het bestuur opdracht gegeven zich met alle legale middelen te verzetten tegen het wijzigen van het huidige bestemmingsplan. De toespraak kunt u hier verder lezen.