Nederlands (Nederland) English (United States)
U bent hier:   Home

Nieuws[blog's]

Minimaliseren

4-2-2018 0:00:00

1-5-2017 12:15:22

6-3-2017 8:15:14

6-3-2017 0:00:00

27-9-2016 0:00:00

9-6-2016 22:24:38

4-4-2016 0:00:00

4-4-2016 0:00:00

21-11-2015 15:12:52

16-11-2015 12:06:02

9-4-2015 15:21:23

31-3-2015 0:00:00

26-1-2015 0:00:00

16-11-2014 16:22:18

16-11-2014 14:37:37

1-11-2014 0:00:00

10-6-2014 0:00:00

9-4-2014 0:00:00

7-4-2014 11:50:14

26-3-2014 12:12:59

26-3-2014 0:00:00

26-3-2014 0:00:00

28-11-2013 21:46:49

9-11-2013 0:00:00

31-10-2013 0:00:00

19-6-2013 13:10:01

19-6-2013 0:00:00

17-4-2013 0:00:00

10-4-2012 0:00:00

7-4-2012 0:00:00

6-4-2012 0:00:00

20-3-2012 10:36:57

13-3-2012 0:00:00

6-12-2011 0:00:00

21-11-2011 11:41:52

11-11-2011 0:00:00

20-4-2011 13:44:45

7-10-2010 12:45:01

Lees hier het laatste nieuws!

Minimaliseren
Restafval in eigen container (optie A) of ondergrondse container (optie B)

Als het goed is heeft iedereen in onze wijk de brief gehad van de gemeente om een keuze te maken hoe de restafval in de naaste toekomst wordt opgehaald. De gemeente zal per wijk een keuze gemaakt op basis van minimaal 30 % reacties en vervolgens zal de gemeente (zonder overleg?) die keuze gaan uitvoeren. Voor iedereen is het duidelijk wat de consequenties zijn, als de optie A wordt geïmplementeerd. Maar met optie B hebben wij in onze wijk geen enkele ervaring.

Vandaar hierbij een aantal punten om mee te nemen in de beslissing. (met dank aan Simone Zuidema)

 

 

 

 
Wijziging werkzaamheden Houtribweg

Na overleg met Waterschap Zuiderzeeland is besloten om de geplande werkzaamheden aan de rotonde Parlaan later uit te voeren. 

De rotonde Parlaan bevindt zich op de grens van het dijklichaam van de IJsselmeerdijk, die deel uitmaakt van de primaire waterkering van de Flevopolder. Graafwerkzaamheden aan dergelijke primaire waterkeringen vinden zoveel mogelijk buiten het stormseizoen plaats, wat loopt van oktober tot en met maart. De werkzaamheden aan de Houtribweg stonden ingepland voor de maand september. Een vertraging in de aanbesteding heeft er echter toe geleid dat de werkzaamheden tijdens het stormseizoen moeten worden uitgevoerd. In lijn met de randvoorwaarden van het Waterschap is besloten om de graafwerkzaamheden aan de rotonde Parlaan uit te stellen tot na maart 2018. 

 
Tijdelijke wijziging halte buurtbus tot 27 okt.

Door de werkzaamheden aan de Houtribweg rijdt de buurtbus een andere route. Voor het Golfpark halteert de buurtbus tussen 9 oktober en 27 oktober 2017 in het zuiden van het Golfresort aan het begin van de Bosweg. De tijdelijke halteplaats en de tijdelijke dienstregeling is te vinden op de website van de buurtbusvereniging Lelystad.

 
Werkzaamheden Houtribweg van 9-27 oktober

 De Houtribweg zal afgesloten zijn van 9 oktober tot en met 27 oktober. Voor verdere details zie bijgaande brochure.

 
Website Stichting Glasvezel Noord Lelystad actief

De initiatiefgroep, die direct na de informatiebijeenkomst over glasvezel in onze woonwijken is ontstaan, gaat nu verder als een rechtspersoon, zijnde de stichting Glasvezel Noord Lelystad. Hun website is vanaf vandaag te bereiken via www.glasvezel-noord-lelystad.nl.

Naast het periodiek verzenden communicatie van nieuwsbrieven, zal de website de bewoners in onze wijken sneller informeren over de ontwikkelingen en achtergronden.

 
Zaterdag 24 juni 16:00 - Schoonmaken kunstwerk

Komende zaterdag 24 juni staat de schoonmaak van het kunstwerk weer op het programma. We starten om 16:00 en zullen al snel overgaan tot een gezellige bijeenkomst met een drankje van de zaak.

 
De notulen van de ALV van maandag 13 maart 2017 zijn gepubliceerd op de website.

 De notulen van de ALV zijn te lezen door te klikken op de link.

 
ALV 2017 maandag 13 maart 2017 om 20.00 uur - Theater Posa

Tijdens de ALV opnieuw aandacht voor de ontwikkelingen van de kuststrook van onze stad. En onze kuststrook reikt tegenwoordig ver!!! Zelfs tot bijna aan Enkhuizen aan toe.

Vanuit de gemeente zijn mevrouw Hernández Cruz, stedenbouwkundig ontwerper, en de heer Veldhuis, teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid, uitgenodigd om ons de huidige visie van de gemeente op de kust toe te lichten. 

uitnodiging ALV en financiele overzichten

 
Aanleg haven Flevokust

Aannemersbedrijf Gebroeders van der Lee uit Lelystad realiseert de haven Flevokust in opdracht van Provincie Flevoland. Vanaf februari dit jaar zijn zij begonnen met het technisch ontwerp en de voorbereidingen voor de realisatie. Eind 2017 leveren zij de Flevokust op voor verdere exploitatie. Voor detail informatie klik hier.

 
Vrijwilligers gezocht voor Buurtbus Lelystad

 

Zie ook het persbericht 

De Buurtbusvereniging Lelystad wil vanaf 2 januari 2017 een buurtbus, bestuurd door vrijwilligers, in Lelystad laten rijden. Voor de buurtbus worden vrijwilligers gezocht om de acht persoonsbus te rijden. Iedereen tussen de 21 en 75 jaar met een geldig rijbewijs B, die sociaal is ingesteld en medisch in goede conditie is, wordt van harte uitgenodigd voor de informatieavond op 13 oktober 2016 om 20.00 uur in het stadhuis.

Om de dienstregeling uit te kunnen voeren, zijn veertig vrijwilligers nodig. Een vrijwilliger rijdt dan één keer in de twee weken een blok van drie à vier uur. De chauffeurvrijwilligers krijgen een rijvaardigheidstest en een opleiding van vervoerder Arriva. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website www.buurtbuslelystad.nl

De buurtbus gaat rijden langs Parkhaven, Houtribhoogte, Golfpark, Golfresort, Jagersveld, Station, Oostrandpark en Buitenhof. Deze wijken zijn op dit moment niet zijn ontsloten met openbaar vervoer. Bij voldoende vrijwilligers gaat de buurtbus rijden van maandag tot en met zaterdag met een frequentie van één keer in het uur.

 
BBQ - zaterdag 27 augustus

Op zaterdag 27 augustus 2016 is het weer tijd voor onze twee-jaarlijkse buurt BBQ. Het concept zal niet  anders zijn. De tent is al geboekt en deze zal weer opgesteld worden op het veld tussen huisnummer 187 en 58. We hebben Keurlager Klaver weer bereid gevonden de BBQ te verzorgen.

De BBQ zal aanvangen vanaf 18:00 uur met een ontvangstborrel. Rond 18:30 uur gaat het eerste vlees er op.

Op dit moment werken we nog aan een activiteit voor de (klein)kinderen voorafgaand aan de BBQ. Dit belooft een spectaculaire activiteit te worden! We kunnen er helaas nog niets over verklappen, maar we verwachten dat alle kinderen hier bij willen zijn! Vrijwilligers bij de uitvoering en aanvullende ideeën zijn nog welkom. 

De eigen bijdrage is 17,50 euro per volwassene en 7,50 per kind. Graag vernemen wij of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen (aantal volwassenen en kinderen). Dat kan via mailadres 
bbq.golfpark@gmail.com. Naast aanmelding via mail vragen wij de eigen bijdrage te voldoen via rekeningnummer NL84 INGB 0007 9933 45 t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark o.v.v. BBQ2016 en naam.

Aanmelden is mogelijk tot 1 augustus a.s. Pas na betaling is uw aanmelding definitief.


Wij hopen u in grote getalen te mogen begroeten en wensen u alvast een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,
Hans Naus (nr 127) en 
Martijn Koppert (nr 174)

 
Notulen van de ALV van 11 april 2016

De notulen van de ALV van 2016 zijn hier in te zien.

 
Presentatie ALV - Houtrook en Gezondheid

 Voor de leden, die de ALV niet konden bijwonen. Hier staat de presentatie, die de heer Sj. van den Berg op maandagavond 11 april heeft gegeven.

 
ALV 2016 maandag 11 april in theater Posa

 De ALV van 2016 wordt gehouden op maandag 11 april in het theater Posa in de Kempenaar. (Kempenaar 01-10) 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Voorafgaand aan de bestuurlijke zaken, zal de arts S. van den Berg (GGD-Flevoland) ons komen vertellen, wat de consequenties zijn van ons ‘duurzaam’ en ‘gezellig’ stookgedrag. Voor zowel de stoker en de mee-roker.

De bestuurlijke stukken, zoals de uitnodiging met agenda en de financiele overzichten, zijn te vinden op het menu-onderdeel Nieuws[Blog] onder het kopje bestuur.

 
Info avond Buurtpreventie op maandag 30 november om 20:00 in het Theater Posa - Kempenaar 01-10

Tijdens de jaarvergadering van de bewonersvereniging van april jl. is een werkgroep gevormd met als doelstelling de preventie in onze wijk te verhogen. De werkgroep heeft een aantal punten uitgewerkt, o.a. het opzetten van een communicatienetwerk op wijkniveau. Hiermee kunnen verdachte zaken aan elkaar worden doorgegeven . Wat verdachte zaken zijn en wat we moeten doorgeven, gaat onze wijkagent Paul Offerman op maandag 30 november ons in een interactieve presentatie uitleggen en leren. Hij heeft hiervoor veel ervaring opgedaan met het buurtpreventie project in de Jol. Vanaf 19:30 bent U welkom en om 20:00 beginnen we.

 
Buurtzorg en buurtpreventie

Tijdens de jaarvergadering van de bewonersvereniging van april jl. (2015) is het idee geopperd om binnen het Golfpark een vorm van buren zorg c.q. buren hulp op te gaan zetten. Daar is aan toegevoegd, om te onderzoeken of het ook zinvol is om een vorm van buurtpreventie op te zetten. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht. In de maand november zult u van beide werkgroepen nader vernemen.

 
Financiële overzichten

De financiële overzichten zijn nu in te zien op de bladzijde 'Nieuws' bij bestuur.

Betreft het resultaten overzicht van 2014, de begroting van 2015 en de balans van 2014

 

 
ALV woensdag 15 april 2015

Woensdag 15 april houden wij onze ALV... op dezelfde locatie als vorig jaar, nl de Biotuinen aan de Bosweg.

[Biotuinen BV - Bosweg 40 - 8231 DZ Lelystad - 0320-264106 en 06-49578705]

Vanaf 19:30 kan men binnenlopen. Er is dan koffie en thee aanwezig.

Momenteel zijn we druk bezig nog een interessante spreker te vinden voor die avond. In tegenstelling tot voorgaande jaren blijkt het tot nu toe een moeizaam traject te zijn. De notulen van de ALV van 2014 staan op de pagina Nieuws bij bestuur.
 
Handtekeningen voor burgerinitiatief aansluiting Golfpark op openbaarvervoer

Op dit moment worden in de wijken Parkhaven, Houtribhoogte en het Golfpark handtekeningen verzameld voor het burgerinitiatief om de bus van lijn 3 langs de wijken te laten rijden. Volgens de ambtenaren, waarmee enkele leden van het bestuur periodiek overleggen over het vormgeven van het openbaarvervoer in Lelystad, is er een gerede kans, dat dit burgerinitiatief succesvol zal zijn. Voor onze wijk betekent het, dat er een bushalte aan de Houtribweg ter hoogte van de ingang aangelegd zal worden. Voor de bewoners, die het verst van de toekomstige halte wonen, betekent dat ruim 1 km lopen.

 
beroep bij de Raad van State tegen het inpassingsplan Flevokust

De beide bewonersverenigingen, die van het Golfpark en het FlevoGolfResort hebben in februari 2015 een beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het inpassingsplan Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad. Voornaamste reden is, dat de MER een vuilverbrandingsoven toestaat in het havengebied, dat uiteraard vanuit Amsterdam economisch per schip te bereiken is. Het beroepschrift is in te zien op de pagina Nieuws bij bestuur.

 
Geen buurtbus meer ...

  Nu in 2015 de buurtbus niet meer rijdt, is de vraag om een goede busverbinding met het centrum en het station natuurlijk niet verdwenen. Op dit moment participeren de besturen van de bewonersverenigingen van het Golfpark en het Flevo Golfresort in een gemeentelijk overleg om op termijn de busroutestructuur in Lelystad zo aan te passen, dat het openbaarvervoer ook voor onze wijken weer toegankelijk wordt.

 
Groenvoorziening in onze wijk
Na herhaaldelijk aandringen is er eindelijk duidelijkheid van de gemeente over de stand van onderhoud van het gemeentegroen in onze wijk.
Het komt hier op neer, dat de komende winter het hele Golfpark onder handen genomen gaat worden. De struiken zullen worden gesnoeid, de bestrating wordt gerepareerd en de trottoirs zullen weer tot hun oorspronkelijke breedte worden schoongemaakt. Voorlopig wachten wij de werkzaamheden af. Als u vooraf of tijdens de werkzaamheden opmerkingen heeft, graag deze doorgeven aan het bestuur. 
Brief naar de gemeenteraad van Lelystad betreffende het opheffen van de buurtbus per 1-1-2015
De beide bewonersverenigingen van het Golfpark en Flevoresort hebben betreffende het opheffen van de buurtbus per 1-1-2015 begin november een brief naar de gemeenteraad van Lelystad gestuurd en hebben ingesproken tijdens de raadsvergadering van 4 nov.
De brief is op onze website hier te lezen. 


 
Zienswijze Flevokust in gediend bij Provinciale Staten
De beide bewonersverenigingen van het Golfpark en Flevoresort hebben hun zienswijze betreffende de Flevokust ingediend bij de Provinciale Staten. Tevens hebben zij op 4 nov. hierover ingesproken tijdens de raadsvergadering.

De zienswijze betreffende de Flevokust is op de website hier te lezen. 

 
Golfpark nu formeel afgesloten
Het Golfpark is/was vandaag, donderdag 13 nov. volledig afgesloten.
De wegomlegging bij de fietsbrug is afgesloten en de platen zijn/worden weggehaald. [Last in, first out]
De Houtribweg is klaar, maar formeel nog afgesloten.
Contact met de gemeente heeft niets opgeleverd.
Er is een e-mail naar de wethouder gestuurd met 4 foto's als bewijs.
Hopelijk is morgen alles weer normaal. 
Omleidingsroute Golfpark - update
Woensdagmiddag heeft het bestuur gesproken met de projectleiders van de gemeente. Daarin is afgesproken, dat geprobeerd wordt om nog voor het weekend de omleidingsroute naar het Golfpark specifiek aan te geven. Op dit moment is het Golfpark voor buitenstaanders zonder aanvullende formeel niet bereikbaar. Alleen Lelystad en Bataviastad wordt aangegeven komende vanaf de A6 afslag Noord.

Een flink aantal bewoners hebben geen bewonersbrief gehad van de gemeente. Het blijkt nu, dat het grootste deel van de 200 brieven bij de bewoners van de Eaglelaan in de bus zijn gedaan. Toen men er achter kwam dat het aantal van 200 brieven te weinig was voor het aldaar liggende golfpark en men vervolgens telefonisch contact met de projectleider had opgenomen, heeft men het resterende gedeelte te hooi en te gras in het Golfpark bezorgd.

Ook is duidelijk geworden, dat de kortere route via Bataviastad en het Mexx-gebouw gedoogd wordt, zolang de verkeersveiligheid daar niet in het geding is. De politie surveilleert er dagelijks en kan per direct de route afsluiten. Dus wees voorzichtig bij het fietspad en rij niet te snel.
De kortere route is per e-mail aan de leden, waarvan het e-mailadres bekend is, doorgegeven en komt niet op de website. 
Afsluiting van onze wijk tot 14 november

Onze wijk is gedurende de komende 2 werkweken afgesloten. Voor ons geldt een omleiding via het noorden langs het Golfresort, CVI en het Zuigerplasdreef om de stad te bereiken. U heeft als het goed is hierover een Bewonersbrief gehad van de gemeente.

Als bestuur zijn we zeer ontevreden over hoe de communicatie is verlopen vanuit de gemeente. Afgesproken is, dat we na de werkzaamheden een evaluatiegesprek met de projectleider zullen hebben.

Er zijn suggesties gedaan door bewoners om in die periode via de Bosweg onze wijk te bereiken. Gezien het moeten oversteken van het fietspad en de nog niet afgewerkte berm van de Bosweg na asfalteren is dat helaas op dit moment geen optie. Zie verder info bij het nieuws.

Voor verdere info zie website gemeente:

 
BBQ op zaterdag 16 augustus
Vanaf 18:00 bent u zaterdag 16 augustus van harte welkom op onze BBQ.
Voor de kinderen en kleinkinderen vanaf 4 jaar is er een speciale rondleiding op de Bataviawerf gepland met Piet Piraat. Zij vertrekken al om 15:30 per fiets vanaf de BBQ tent.
Opgeven voor de BBQ en eventueel de piratenactiviteit kan via het e-mailadres bbq.golfpark@gmail.com.
Eigen bijdrage BBQ is 15 euro per volwassene en 7,50 per kind.
De piratenactiviteit is gratis.

Naast de aanmelding per e-mail dient u de eigen bijdrage te voldoen op rekeningnnummer:

7993345

t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark

U kunt zich nog voor de BBQ opgeven tot maandag 4 augustus!

 
Schoonmaken kunstwerk + borrel - zaterdag 21 juni 16:00

Op zaterdag 21 juni wordt wederom onder het genot van een natje en een droogje ons kunstwerk weer schoongemaakt.

Het is een dag, waarop u zeker tijd hebt. Het is niet voor niets de langste dag.

 

We beginnen om 16:00 uur. 

 

 
Het verslag van de ALV 2014 staat op de site.

Het verslag van de ALV 2014 is nu in te zien. (klik hier)

 
Verkeersintensiteit Houtribweg

 

 

 
Gespreksverslag over Flevokust met Provincie

In te zien het gespreksverslag met de Provincie over de Flevokust is hier in te zien.

 
Algemene Leden Vergadering 9 april 20:00 locatie Biotuinen Bosweg 40

De uitnodiging voor de algemene jaarvergadering op woensdag 9 april 2014 20:00 staat op de website bij nieuws/bestuur.

Het verslag van de vergadering van 2013 staat eveneens op de website bij nieuws/bestuur.

Zo ook het financieel verslag over 2013 is hier beschikbaar.

 

De locatie is bij onze naaste biologische buren: de Biotuinen, Bosweg 40 

Om 19:30 begint voor de liefhebbers daar een rondleiding van een half uur. De Biotuinen biedt deze liefhebbers na afloop een gratis bosje bio-tulpen aan mits ze al te plukken zijn. 

 
Zienswijze Flevokust

Nu de provincie de kar trekt om een overslaghaven aan de Flevokust te realiseren, zijn we gevraagd om een zienswijze in te dienen.

In samenwerking met de bewonersvereniging met het Flevo Golf Resort hebben we daar begin deze maand vorm aangegeven.

De zienswijze is in te zien op de website bij nieuws/bestuur.

 

 
BBQ 2014 - zaterdag 16 augustus

Zaterdag 16 augustus, de laatste zaterdag van de schoolvakantie, staat gepland voor de BBQ. Noteer het nu al in uw agenda. 's Middags zijn er ook activiteiten voor de kinderen.
Gedetailleerde info komt nog...

 
Gezamenlijke brief naar de gemeenteraad over Flevokust

De besturen van de bewonersvereniging van het Flevo Golf Resort en onze vereniging hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd, met daarin ons gezamelijk standpunt t.a.v. de Flevokust.

De gescande versie van deze brief is in te zien via deze link.

 

 
Inbrekersgilde treft voorbereidende maatregelen???

In het weekend van 10 november hebben in het Hollandse Hout 2 insluipingen plaatsgevonden via de achterdeur, terwijl de bewoners gewoon thuis waren.

Gisteren, dinsdag 19 nov. rond 13:30 uur, reed een auto met 3 vrouwelijke inzittenden, op het Golfpark rond. Aan de kleding te zien van Oosteuropese afkomst. Vanuit de auto maakten zij op een vreemde, nogal ongebruikelijke wijze, diverse foto's van het huis op nr 57 en van de omliggende buren. De personen stapten niet uit, maar fotografeerden vanuit het geopende raam van de auto. Het betrof een blauwe Renault Megane Coupe met Nederlands kenteken RH-FJ-61. Er zijn foto's van de auto met inzittenden genomen, die daarna wegreden. Daarna is de politie gewaarschuwd. Mochten er meer bewoners zijn dit dit ook gezien hebben dan lijkt het mij goed dat ook zij de politie bellen. Wat precies de bedoeling was weten wij niet, maar oplettendheid lijkt gewenst.

De wijkagent heeft inmiddels aangegeven, dat de auto uit Lelystad komt. Het zou kunnen zijn, dat de inbrekersgilde bezig is met voorbereidende maatregelen.  

Dus wees voorbereid en neem de tijd onderstaande links eens door te lezen. Geef aan de buren door indien langer dan 2 uur afwezig.

Hieronder 3 links, die resp. info geven over de misdaad in Lelystad, de kaart met inbraken in de wijken en een lijst met punten manieren van inbraak en hoe inbraak te voorkomen.

misdaad in Lelystad =  http://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=lelystad&distance=10.0

misdaad in kaart =  http://www.politie.nl/misdaad-in-kaart?geoquery=lelystad&alleCategorieen=alle&longitude=5.471422&latitude=52.518536999999995

Hoe inbraak wordt gepleegd en hoe te voorkomen = http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

 
Bijeenkomst Flevokust Woensdag 13 nov. 20.00 Clubhuis Flevo Golf Resort

Nu de besluitvorming over de Flevokust en de aanleg van de haven in een nieuw politiek vaarwater is terechtgekomen, willen we gezamelijk met de bewonersvereniging van het Flevo Golf Resort (FGR) onze bewoners zo volledig mogelijk informeren. Ook vanuit de gemeente zijn vertegenwoordigers aanwezig, die e.e.a. kunnen toelichten.

Dit is een belangrijke bijeenkomst voor onze bewoners!!

Door onze participatie in de klankbordgroep Flevokust zijn we vanaf de maand augustus volledig geïnformeerd en hebben we de vinger aan de pols kunnen houden.De verslagen van de klankbordgroep zijn toegankelijk via onze website (menu-onderdeel Plan Haven Flevokust). Deze verslagen en alle andere openbare stukken zijn ook op de website van de gemeente www.lelystad.nl/flevokust te vinden.
 
 
Nieuwe bestuursleden

Aad Slot en Johan Nobel hebben zich bereid bevonden toe te treden tot het bestuur.

Daarmee komt ons bestuur weer op een sterkte van 4 personen. We blijven nog zoeken naar een 5e bestuurslid om het bestuur weer compleet te maken. De werkverdeling in het bestuur vindt u hier.

Naast het dagelijks bestuur bestaat de activiteiten cie bestaande uit Martijn Koppert en Hans Naus.

In de Leefbaarheid cie is, naast Aad Slot, qua contacten met de overheden ook Geert Benning actief.

 

 
Klankbordgroep Flevokust

Ons bestuur is uitgenodigd om zitting te nemen in de Klankbordgroep Flevokust, ingesteld door onze wethouder Fackeldey, die over het hoofdpijn dossier Haven Flevokust gaat.

Afgelopen vrijdag hebben we onze eerste bijeenkomst gehad met o.a. vertegenwoordigers van de BD boeren, betrokken ECO boeren en bestuursleden van de bewonersvereniging Het Flevo Golfresort.

Hoewel de gemeenteraad een 'nee' tegen de komst van Van Bentum heeft gezegd, is er nog steeds een 'ja-mits' voor de eindproducten van zijn bedrijf. Daarnaast blijkt er al een procedure opgestart door Waterschap Zuiderzeeland voor de dijk-verlegging. En verbazender wijs is ook al een MER-procedure opgestart, hoewel de onderliggende visie nog niet bekend is. Wij twijfelen er sterk aan of, gezien de aanpalende BD- en ECO industrie, wel de juiste deskundige geraadpleegd worden. De vaart zit er dus goed in en mogelijk in september een voldongen feit.

Meer info over de status wordt elders op de website geplaatst en de leden worden zo spoedig mogelijk per e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

Zoals altijd worden bij gevoelige zaken de vakantie maanden uitgetrokken om belangrijke inspraak-momenten te organiseren. Dus onze inbreng is zeer belangrijk.

Door vakantie van een bestuurslid van ons is er voor de volgende bijeenkomst een vacante plaats. Degene, die onze vereniging tijdens de tweede bijeenkomst mede wil vertegenwoordigen, graag even een reactie richting secretariaat.

 
Buurtbus

Mogelijk, dat niet iedereen het gezien heeft, maar we hebben eindelijk een spinksplinter nieuwe buurtbus.

Overigens is het parcour ook verandert. Hij rijdt sinds begin dit jaar langs het winkelcentrum in de Kempenaar.

 
Nieuwe lantaarnpalen.

 Onze aluminium lantaarnpalen zijn vervangen door ijzeren. De vorige waren te oud en begonnen te coroderen.

 
De raad zegt nee tegen het Flevokustplan

De raad heeft donderdagavond 20 juni unaniem nee gestemd tegen het voorliggende plan om langs de Flevokust een potentiële gifbelt in te richten.

Wijs besluit...

 

 

 

 
zaterdag 22 juni 16:00 Schoonmaken kunstwerk + borrel!!!

Het is weer zover.

Hoewel de zomer nog ver te zoeken is, gaan we zaterdag 22 juni om 16:00 ons kunstwerk weer schoonmaken.

En zoals elk jaar vieren we dat met een drankje en een hapje.... 

 
 
Eindelijk een start met de wegrenovatie...

 

Nu in Midden-Europa (te) veel water over de weg stroomt, is ook bij de gemeente aandacht voor waterplassen op straat.

Vandaag begonnen aan renovatiewerkzaanheden...

 

 

 
Urgent: We zijn dringend op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden.

   

Urgent: We zijn dringend op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden.

U kunt zich per e-mail aanmelden bij mij of aan het begin van de vergadering.

De werkdruk, weliswaar afhankelijk van (bedreigende) activiteiten om ons heen, is laag (ongeveer 5x vergadering op jaarbasis) en de sfeer collegiaal en gezellig.

 
Stukken ALV 24 april 20.00 in restaurant Etensreis (Bataviawerf)

 

Dit jaar worden de stukken voor de vergadering gepubliceerd op onze website. 

klik hier voor Uitnodiging en Agenda ALV 2013

klik hier voor Conceptverslag 2012

klik hier voor Balans 2012

klik hier voor Resultaatrekening 2012

klik hier voor verklaring Kascontrole cie

klik hier voor Begroting 2013

De flyer zelf bevat alleen de agenda van de vergadering.

 
ALV 2013 woensdag 24 april 20.00

 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 24 april 20.00 in het restaurant 'Etensreis' bij de Bataviawerf. De agenda van de avond volgt nog.

 

 
Bestemmingsplan Stadsrandgebied

Op dinsdag 9 april wordt in de Presentatiezaal van het Stadhuis van Lelystad vanaf 19.00 tot 19.50 uur een beeldvormende raadsbijeenkomst gehouden over het onderwerp : Bestemmingsplan Stadsrandgebied.

De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar de raadsleden en andere belangstellenden. Zowel raadsleden als belangstellenden kunnen vragen stellen en mee discussiëren.

Het betreffende voorstel en meer informatie over de raadsbijeenkomst kunt u vinden op de website van de gemeente.

 
Jaarlijkse BBQ?

Afgelopen jaar, na een drukbezochte BBQ, hebben Martijn Koppert (174) en Hans Naus (127) zich opgeworpen om de organisatie van de komende BBQ over te nemen van Magreet Wintershoven, Marjolein Munsterman en Joke Nederveen. Gezien de reacties van enkele medebewoners op hun besluit is het idee ontstaan om elk jaar een BBQ te organiseren en wel op de laatste zaterdag van de basisschool vakantie.  

Vanuit het bestuur juichen we dit initiatief van harte toe. Neemt niet weg, dat we wel willen weten in hoeverre daar belangstelling voor is. Vandaar onze kort vragenlijstje. Voor uw reactie hierop of uw mening hierover kunt u gebruik maken van de daar onderstaande feedback mogelijkheid.

 
Algemene ledenvergadering 24 april 20.00

Op woensdagavond 24 april is een algemene ledenvergadering gepland. Als locatie wordt geprobeerd weer het restaurant Bataviahaven te bespreken, maar dan zonder de geluidsoverlast van vorig jaar. Een andere locatie blijft overigens tot de mogelijkheden en indien het geval, dan wordt het zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Als spreker is een medewerk(st)er van Zuiderzeeland uitgenodigd. Zuiderzeeland heeft het onderhoud van de openbare watergangen van de gemeente overgenomen. Dus ook die van het Golfpark. Zij willen graag de nieuw te hanteren regels met de bewoners bespreken.

De rest van de avond na de pauze wordt als gewoonlijk gevuld met belangrijke bestuurszaken.

 
Animo check vorming collectief voor aankoop en installatie zonnepanelen

De website zonnepanelen-2013.nl is aangepast. Er is nu een page met ZonneNieuws, waar de bewoners op de hoogte gehouden worden van al het nieuws rondom zonne-energie. Tevens is er een animo check of een collectief gevormd kan worden om gezamelijk zonnepanelen aan te schaffen.

 
Evaluatie onderzoek informatie avonden

Het bestuur heeft zich achter het bewonersinitiatief geplaatst om op 28 februari j.l. een gemeenschappelijke informatie avond voor de bewoners te houden over zonne-energie. Na deze avond wil het bestuur graag feedback hebben over de wenselijkheid van dit soort avonden. Hierbij een uitnodiging voor het invullen van 4 vragen aan de bezoekers van die avond, maar ook aan bewoners, die de avond gemist hebben. (zie menuonderdeel evaluatie onderzoek)

 
Uitnodiging informatieve bijeenkomst zonnepanelen

Informatieve bijeenkomst donderdag 28 februari 20.00

Zonnepanelen en mogelijke collectieve aankoop zonnepanelen

In het Clubgebouw van Het Flevo Golf Resort (zaal open om 19.30)

Lees hier de uitnodiging (categorie Bewonersinitiatief).

 
Collectieve aankoop en plaatsing van zonnepanelen!

Voor meer info zie de hiervoor speciaal aangemaakte website.

U bent welkom, vooral als u al de nodige panelen op uw dak heeft liggen, op donderdag 28 februari 20.00 in het Clubgebouw van het Flevo Golf Resort. (inloop vanaf 19.30)

U kunt zich hier aanmelden voor de avond en vervolgens wordt u hier gevraagd vrijblijvend een vragenlijst in te vullen als voorbereiding voor de avond.

 
Voorzitter bewonersvereniging Flevo Golfresort Elly Jonkman overleden

In onze samenwerking met de bewonersvereniging van het Flevo Golfresort hebben we Elly Jonkman leren kennen als een betrokken persoon opkomend voor Lelystad en in het bijzonder de bewoners in onze directe leefomgeving.  

Elly Jonkman is 53 jaar geworden. Wij wensen alle direct betrokkenen de komende tijd veel sterkte toe. (het bestuur)

 

 
Glasvezel in het Golfpark

 

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om medebewoners te informeren over de mogelijkheden van een veilige, betrouwbare en snelle verbinding met het internet. Bij voldoende belangstelling kan de huidige planning van Reggefiber aangepast worden en is de doelstelling:2013 haalbaar. Nu het bewonersinitiatief 'LelystadWilGlasvezel' zijn activiteiten heeft beëindigd en dus de geregistreerde gegevens uit onze wijken zijn verwijderd, is het van belang om zich bij ons opnieuw aanmelden. Doelstelling is om 50% van de bewoners geregistreerd te krijgen. 

Zie hiervoor de website Glasvezel2013.nl 

 
Weerstation en Webcam in het Golfpark

Onze medebewoner, de heer Bus, beschikt al een aantal jaren over een professioneel weerstation, waarvan de gegevens online op zijn website zijn in te zien. [ook de weersite Wunderground maakt daar gebruik van] Deze gegevens worden ondersteund door beelden van zijn webcam.

Vanaf nu siert zijn webcam onze homepage, zodat u, waar u ook ter wereld bent, het weer bij ons op de voet kunt volgen.

 
Foto's (klein)kinderen activiteiten

De door mooi zonnig weer omkaderde BBQ 2012 was weer een groot succes, mede door de voortreffelijke organisatie van het BBQ-team.

Ook de (klein)kinderenactiviteiten in het belevenissenbos werd door de kinderen als een feest ervaren. Voor herhaling vatbaar.

Foto's van de BBQ 2012 en de kinderactiviteiten staan in de Foto Galerij.

Degenen, die graag enkele orginele foto's van de kinderactiviteiten willen bestellen, kunnen mij mailen met een lijst van de gewenste foto's. 

     

 
Zaterdag 1 sept. a.s. Golfpark Barbecue 2012 en (klein)kinderactiviteiten

 

Voorafgaand aan de BBQ op zaterdag 1 september a.s. is voor de kinderen en kleinkinderen van het Golfpark een activiteitenmiddag gepland in het nieuwe belevenissenbos. Ook kinderen, die niet naar de BBQ komen, zijn welkom.

De leiding van de activiteiten ligt bij Marjon Fleurbaaij en Gerard Stokman.

Uiteraard mogen moeders, vaders,  oma's en opa's ook mee komen. [meer info zie BBQ 2012]

Voor de BBQ worden nog helpers gevraagd, die zaterdag en/of zondag willen assisteren met de inrichting van de tent respectievelijk het opruimen. En ook zelfgemaakte salades vallen altijd goed in de smaak!

Wilt u helpen met opbouw, opruimen of een salade maken, meld dit dan even bij Greet Wintershoven, Golfpark 135, greet@chello.nl.

[Meer info over BBQ 2012]

 
Zaterdag 23 juni - 16.00 Schoonmaken kunstwerk + Borrel

 

Zaterdag 23 juni is het weer zover om met een glas in de hand het kunstwerk weer schoon te maken. 

Als we de voorspellingen mogen geloven wordt het mooi weer en droog.

We starten om 16.00.

 

 
zaterdag 9 juni - Feestelijke opening Belevenissenbos

Op zaterdag 9 juni wordt het belevenissenbos officieel geopend. Voor de gehele dag is een feestelijk programma, vooral voor kinderen, gepland. Dus pak je fiets en geniet....

Zie verder Nieuws-Zuigerplasbos

 
Vanaf zaterdag 19 mei geen honden meer in het belevenissenbos!!!!!

Als gevolg van de opening van het Belevenissenbos is er in het Zuigerplasbos een nieuw Hondenbeleid van kracht.

Zie verder Nieuws - Zuigerplasbos.

 
Zaterdag 9 juni officiële opening Belevenissenbos

 Zaterdag 9 juni as. wordt het  Belevenissenbos  officieel geopend. Dat wordt een belevenissendag met onder meer een speurtocht, mogelijkheid om te kanoën  en nog veel meer. Zie ook Nieuws - Zuigerplasbos.

 
Algemene ledenvergadering - woensdag 18 april - Bataviahaven

 

Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering op woensdag 18 april 2012

om 20.00 uur in restaurant Bataviahaven, (Havenkantoor, zuidwestzijde Batavia-Stad!)

Veiligheid in het Golfpark

Het bestuur heeft, mede n.a.v. een aantal woninginbraken in het Golfpark, dit jaar gekozen voor het  thema Veiligheid. Ingegaan wordt op een aantal preventieve maatregelen om de veiligheid in en rond het Golfpark / Lommerrijk te vergroten. Zowel de politie als de gemeente Lelystad  hebben hiervoor hun medewerking toegezegd. De inleiding wordt inhoudelijk verzorgd door dhr. Rinsma, (groepschef) en dhr. Offerman (wijkagent) beiden van de politie Lelystad, regio Flevoland èn dhr.Broekhuis van de gemeente Lelystad.

Zie agenda vergadering en verslag ALV 2011!

 
Persbericht van bestuur n.a.v. berichtgeving Omroep Flevoland


In reactie op de [verknipte] berichtgeving van Omroep Flevoland een persbericht vanuit het bestuur met een opsomming van de juiste feiten. Voor alle duidelijkheid, wij zijn geen onderdeel van het al jaren voortslepende conflict tussen de volkstuinvereniging en de gemeente en we willen dat in de toekomst ook niet worden. Het is op zich al spijtig genoeg, dat dit tot nu toe alleen maar verliezers heeft opgeleverd. De doelstelling van de bewoners en de Bewonersvereniging is duidelijk: de overlast moet stoppen. De betreffende partijen, inclusief de jongeren, zijn aan zet.

 
Jeugdhonk Bosweg mag voorlopig blijven!

Volgens Omroep Flevoland mogen de Lelystadse jongeren, die onlangs te horen kregen dat ze hun jeugdhonk op het volkstuinencomplex aan de Bosweg moeten verlaten, voorlopig blijven.

Volgens de jongeren is dit vrijdag besproken met de voorzitter van de volkstuinvereniging en wethouder Fackeldey. De gemeente gaat onderzoeken of de jongeren een andere plek kunnen krijgen, of dat het bestemmingsplan kan worden aangepast.

De ruimte, die de jongeren nu huren, mag volgens dat bestemmingsplan niet als jeugdhonk gebruikt worden.

 
Overlast Bosweg

 De bron van het geluidsoverlast, waar onze bewoners het afgelopen jaar in toenemende mate last van hadden, is vanaf 20 maart verleden tijd. Althans volgens nog niet officieel bevestigde berichten. Omroep Flevoland besteedt op 13 maart daar aandacht aan op de TV en website met een interview met o.a. onze voorzitter.

 
Activiteiten vereniging tot nu toe gepland...

 

Algemene ledenvergadering:   woensdag 18 april   [kan nog verschuiven i.v.m. de locatie en sprekers]

Schoonmaken kunstwerk + borrel: zaterdag 23 juni vanaf 16.00

BBQ:  zaterdag 1 september

 
Hoorzitting bouwvergunning 2 megastallen

 

Op woensdag 23 november heeft de hoorzitting plaatsgevonden inzake de bouw van twee megastallen voor kippen en varkens op de kavel van de voormalige boomkwekerij 'De Dryaden' tegenover het CVI. Zie voor verdere informatie bij het menu-onderdeel Nieuws [blog].

 

 
Vleesvarkens- en Pluimveestallen kavel Zuigerplasdreef 2

 

De bewonersvereniging Golfresort en de bewonersvereniging Jagersveld hebben onze bewonersvereniging gevraagd mee te doen aan het verzet tegen de bouw van twee megastallen voor kippen en varkens op de kavel van de boomkwekerij tegenover het CVI. 

De hoorzitting vindt plaats op 23 november 2011.

Zie het bezwaarschrift en verdere informatie bij het onderdeel Nieuws [blog].

Als lid kunt u onderaan het bezwaarschrift tevens  uw commentaar hierover geven.

 
Schoonmaken kunstwerk en borrel verschoven naar 9 juli 16.00


Het schoonmaken van het kunstwerk en de borrel gaat vandaag 25 juni niet door.
De zon wil maar niet schijnen en of het droog blijft is maar de vraag.
Koud is het ook.
Het schoonmaken van het kunstwerk met borrel wordt verschoven naar 9 juli 16.00
U bent dan van harte welkom.
Hopelijk is dan wel droog en
schijnt de zon .
 

 
Zaterdag 25 juni 16.00 - Schoonmaken Kunstwerk + BORREL

 

Zaterdag as. is weer onze schoonmaakdag.

Het kunstwerk heeft weer 1 jaar zonder persoonlijke aandacht het weer getrotseerd.

We beginnen om 4 uur!

Kom en help ons de flessen te legen.

 
Algemene jaarvergadering woensdag 27 april Restaurant Bataviahaven

 

20.00 uur:  Inleiding door dhr. Hans de Groote, projectleider Kustontwikkeling bij de gemeente Lelystad, over “Ontwikkelingen rond  Batavia Stad”, bijgestaan  door Melinda Naaijen, Wijkmanager Noordwest.
Hierna is er een mogelijkheid voor het stellen van vragen
21.15 uur:  Algemene Jaarvergadering.
Ca. 22.00 uur: Afsluiting met een drankje

Zie ook menuonderdeel Bewonersvereniging - Nieuwsbrieven  en Niews [Blog] menuonderdeel Bestuur

 
Een nieuwe Wijkbus?

Vanmorgen, 22 maart, om ongeveer 10.30 is de Wijkbus op de rotonde aangereden. De rit met vertrektijd van 10.15 vanaf station heeft zijn rit niet geheel af kunnen maken.
Perspectief heeft snel voor een oplossing gezorgd door één van hun eigen bussen in te zetten.
Er waren geen passagiers in de bus. De chauffeur is niet gewond geraakt; de bus moet hersteld worden.

 
Foutje... Bedankt.... (voor uw begrip)

Onze excuses...

Donderdag ochtend 10 maart heeft door een misverstand tussen twee chauffeurs de wijkbus niet gereden.

Bij ons, Perspectief Lelystad, waar de chauffeurs werkervaring opdoen, is dit pas aan het eind van de ochtend geconstateerd.
Er zijn maatregelen bij Perspectief getroffen om herhaling te voorkomen.

Excuses nogmaals en wij danken voor uw begrip.

Leiding van Perspectief BV

 
U wilt info? Geef uw @!


Dit is de start van een campagne om de emailadressen van onze leden te verzamelen en up-to-date te krijgen.

Hierdoor zijn we in staat u wekelijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in en rondom het Golfpark.

U kunt uw emailadres aan ons bekend maken door rechts op onze contactpagina een email aan het bestuur te verzenden.

U kunt hiervoor ook hier klikken.

 
Eindelijk de gevraagde verkeerskundige aanpassingen!

 

Na hardnekking volhouden van het bestuur is het eindelijk zover.

We hebben het 30 km bord!

Maar misschien nog belangrijker.... de streep in het midden op de weg in de bocht.

We zijn nu een woonwijk! Houd u zich er aan!!!!

 

 
Buurtbus officieel van start!

Donderdag 27 januari is de buurtbus met enig ceremonie officieel van start gegaan.

 

De lokale pers was massaal uitgerukt, zoals ook Omroep Flevoland.

Zoals te zien, heeft onze voorzitter ook in de lens mogen kijken.

Zie de verdere foto's in de foto galerij.

Informatie Halte Golfpark zie Nieuws/Blog menuonderdeel Buurtbus.

 

 
Glasvezelkabel in Lelystad?

Er wordt een actie gevoerd om ook in Lelystad over een internetverbinding te kunnen beschikken via een glasvezelkabel.

Meer informatie op http://www.lelystadwilglasvezel.nl

 
De bus rijdt!

De busverbinding met het NS-station is 3 januari van start gegaan. Op 1 febr. is een feestelijke opening gepland. De bus vertrekt om 5 minuten over half (meestal enkele minuten later) en komt ca. 8 voor het hele uur aan bij het NS-station.  Kwart over het uur vertrekt de bus vanaf het station weer richting het Golfpark. Voor treinreizigers ideale tijden om zonder stress de trein van het hele uur te kunnen halen. Een 10-rittenkaart kost € 7,80.

 
Het busje komt zo! Goedkeuring van de raad.

 Bevestiging dat de wijkbus rijdt vanaf 3 januari 2011.

 
Brief voorzitter aan wethouder en raad

Bewonersvereniging Golfpark                                                                                        6 december 2010 p/a Golfpark 133
8241 AC Lelystad.

Aan de Raad van de gemeente Lelystad                                                 
Postbus 91
8200AB LELYSTAD

Onderwerp: wijkbus

Geachte leden van de Raad,

Op 16 november 2010 is door uw Raad het voorstel van het College besproken een experiment uit te voeren met een wijkbus, die het CVI, het Golfpark en het Golfresort met het station verbindt. De inzet van het College was om op 30 november 2010 de instemming van de Raad te verkrijgen, zodat op 1 december 2010 de bus zou kunnen rijden.
Inmiddels hebben zich drie ontwikkelingen voorgedaan waardoor het tijdstip van de start van de bus op 1 december 2010 niet is gehaald.
Ten eerste heeft het College de behandeling van het voorstel door uw Raad verschoven naar 14 december 2010. Ten tweede wordt er met uw Raad op 7 december 2010 gesproken over een resultaat van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Lelystad en ten derde legt in een uitzending van Omroep Flevoland de wethouder uit, dat het resultaat van de aanbesteding niet voldoende is en dat wordt overwogen de aanbesteding opnieuw te doen.
Het lijkt erop dat de aanbesteding van het openbaar vervoer nu reeds wordt gekoppeld aan het uitvoeren van het experiment. Volgens de vastgestelde procedure zal vanaf april 2011 beoordeeld worden of de wijkbus levensvatbaar is en of deze in de concessie kan worden meegenomen. De gang van zaken nu leidt er toe dat het experiment niet kan worden uitgevoerd of dat de periode zo kort wordt dat er geen sprake kan zijn van een reële meting van de behoefte aan busvervoer van het CVI, het Golfresort en het Golfpark. Hierin kan mede de wens van de Raad de toetsing van 400 passagiers per maand naar 1000 passagiers per maand te verhogen een verdere verzwaring van de toetsing van het experiment betekenen.
Er zijn ook geen belemmeringen om het experiment uit te voeren. Er is extern geld van de provincie en het CVI om de bus direct te laten rijden. U zult zich vast en zeker herinneren dat de komst van de wijkbus breed bediscussieerd is in het Golfpark en het Golfresort en dat er een breed draagvlak is onder de bewoners. De bewoners waren blij verrast deze zomer door het daadkrachtig optreden van het College in deze. U moet u realiseren, dat de bewoners zich verbonden hebben aan het experiment. Daarbij is tevens vanaf het begin ingecalculeerd dat het experiment ook kan mislukken. De verdere besluitvorming in 2011 wordt door de Bewonersverenigingen en de bewoners gerespecteerd.  Maar dan verwachten we ook van de gemeente dat vanaf 8 december 2010 het experiment van start gaat. Langer talmen is ongewenst en niet nodig, omdat het geld er is. De toekomstige besluitvorming over het openbaar vervoer in Lelystad wordt niet in de weg gestaan.
Pikant is dat de  bushaltes al zijn geplaatst. De bus lijkt zo dichtbij, maar is nog zo ver weg. Wij verwachten van de gemeente, dat de bus op 8 december 2010  gaat rijden en dat kort daarop een feestelijke openingsrit met het College, raadsleden en bewoners gaat plaatsvinden.

Hoogachtend,

P.C.J. Cassé, voorzitter   

 
Pas 14 december raadsvergadering Wijkbus!

Dinsdag 16 november jl. hebben enkele bestuursleden van onze vereniging de raadsvergadering bijgewoond waar het plan "Wijkbus Lelystad" zou worden behandeld. Wethouder Wout Jansen heeft een duidelijke presentatie gehouden, inzake de bus ontsluiting van Lelystad Noord. De presentatie werd aangevuld, met de enquête uitslagen, door de heer Pieter Cassé (voorzitter Bewonersvereniging Golfpark ), Nanno Kok (Commissie Vervoer) en Wim Kok (secretaris Belangenvereniging Kopers en Bewoners Golfresort). Ondanks dat de Christen Unie en de PvdA diverse opmerkingen hadden, klonken de geluiden toch positief. Zelfs de bushalte paaltjes werden geplaatst.
 
Toch heeft het college van Lelystad onverwachts besloten om de raad voor te stellen het beslispunt Experiment Wijkbus Lelystad-Noord pas op 14 december 2010 te agenderen. Dit betekent dat de Wijkbus, ondanks dat het hele project zodanig voorbereid is dat ook daadwerkelijk op 1 december 2010 gestart zou kunnen worden, niet zal starten op 1 december 2010. Een definitieve datum voor de start kan door de gemeente nu nog niet worden geven. De verwachting is dat dit 3 januari 2011 zal worden.
 
Zowel de bewonersverenigingen, het CVI en de Commissie Vervoer vinden het jammer. Er werd door enkele bewoners, zeker met het slechte winterweer in aankomst, vol verwachting naar de wijkbus uitkeken. De gemeente gaf te kennen, dat er politieke redenen waren om de start van de wijkbus uit te stellen. Bij de bespreking op 30 november (waar wij als derden niet bij mochten zijn) zou er onvoldoende draagvlak in de raad zijn.
 
De raad wil eerst op dinsdag 7 december over het aanbestedingsresultaat van de stadsbusconcessie spreken, waarna op dinsdag 14 december de wijkbus ter tafel komt.

 
Uitstel buurtbus naar volgend jaar

Het college van Lelystad heeft afgelopen dinsdag onverwachts besloten om de raad voor te stellen het beslispunt Experiment Wijkbus Lelystad-Noord pas op 14 december 2010 te agenderen. Dit betekent dat de Wijkbus, ondanks dat het hele project zodanig voorbereid is dat ook daadwerkelijk op 1 december 2010 gestart zou kunnen worden, niet zoals gepland zal starten op 1 december 2010. Een definitieve datum voor de start is momenteel nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in het volgend jaar liggen.

 
Beeldvormende raadsvergadering buurtbus

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 november is er een beeldvormende raadsvergadering over het voorstel voor een experiment Wijkbus Lelystad-Noord. Deze bespreking vindt plaats van 19.00 tot 20.00 uur in het provinciehuis Flevoland aan de Visarenddreef 1. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het experiment met een wijkbus houdt in dat er op maandag t/m zaterdag overdag een acht persoonsbusje komt te rijden dat het Golfpark, Flevo Golf Resort en het CVI met het station verbindt. In het Golfpark en Flevo Golf Resort komt het busje 1x per uur te rijden in één richting. Tussen het CVI en het station vinden in de spits extra rechtstreekse ritten plaats.

De route die het busje gaat rijden is nog niet vastgelegd en vormt onderdeel van de beeldvormende raadsvergadering. De gemeenteraad spreekt zich op basis van de voors en tegens van de verschillende denkbare routevarianten over de voorkeursroute uit. Het is ook denkbaar dat de route gedurende het experiment nog aangepast wordt naar aanleiding van de praktijkervaring en de inbreng van de buurtbewoners.

Als de gemeenteraad instemt dan gaat het experiment van start op 1 december 2010 en loopt tot 3 september 2011. In  april/mei volgend jaar vindt een evaluatie van het experiment plaats. In deze evaluatie wordt gekeken naar het aantal reizigers in de winterperiode december 2010 t/m maart 2011 en of er voldoende financiën beschikbaar zijn binnen de openbaarvervoerbegroting. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal 2011 een besluit of de wijkbus ook vanaf september 2011 kan blijven voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van de gemeente Lelystad

Hans Verhoeve,
Afdelingshoofd BOR

 

 
Raadsvergadering Buurtbus 16 november a.s.

Op dinsdag 16 november a.s. zal tijdens de raadsvergadering de eerste behandeling plaatsvinden van het plan "Wijkbus Lelystad".
 
De heer Minne Boersma van de gemeente zal een presentatie geven, inzake de bus ontsluiting van Lelystad Noord (w.o. Flevo Golf Resort en het Golfpark).
 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan zien wij u graag op de publiekstribune van het Provinciehuis.
 
Datum: dinsdag 16 november
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Het Provinciehuis

Ook in te zien bij Nieuws[Blog] - bestuur

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD
Datum:    12 oktober 2010

Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs alsmede secretaris Van der Spek

1.    Het voorstel voor een experiment met een wijkbus Lelystad-Noord voor de periode dec. 2010 t/m 3 sept. 2011 (einde huidige concessie) op ma- za overdag aan de raad voor te leggen.
2.    De raad tijdens de beeldvormende raadsvergadering te informeren over de verschillende routevarianten, en de raad over de voorkeursroute te laten besluiten.
3.    Het experiment wijkbus Lelystad-Noord voor de periode dec. 2010 t/m 3 sept. 2011 voor een bedrag van 65.000 euro excl. BTW te financieren uit de provinciale subsidie voor exploitatie van de stadsbus, een bijdrage van het CVI (Centraal Veterinair Instituut) en de reizigersopbrengsten.
4.    Het kaartassortiment voor de wijkbus gedurende het experiment voor iedere reiziger als kennismakingsprijs vast te stellen op het reductietarief van een Connexxion buurtbus (prijspeil 2010: 1,10 euro enkele reis), Connexxion toe te staan ook reductietarief vierritten- en tienrittenkaarten te verkopen, en verder alleen OV-jaarkaarten, OV-studentenjaarkaarten en OV-begeleiderskaarten geldig te verklaren. Tevens is het zichtkaartje voor gratis reizen 65+ in Lelystad geldig.
Collegevergadering 12 oktober 2010    paginanummer 3
5.    Over de maanden dec. 2010 t/m maart 2011 een evaluatie van de wijkbus Lelystad-Noord te houden, op basis waarvan in april/mei 2011 een besluit genomen kan worden over eventuele voortzetting van de wijkbus vanaf 4 september 2011 en de financiering daarvan af te wegen tegen andere OV-voorzieningen binnen het beschikbare OV-budget.

 
Uitslag Enquete Buurtbus

De uitslag is al een paar dagen bekend, maar afgesproken was dat de bekendmaking syncroon zou gaan met het Golfresort. De uitslag wordt ook per mail gestuurd naar de deelnemers.

Zie voor een uitgebreide rapportage bij nieuws[blog] categorie 'Buurtbus'.


Golfpark
Lommerrijk

route 1
9


route 2
29
5

tegen
14


anders
6


totaal:    
60 van 113
5 van 7

 

 
Bosweg afgesloten - krijgt een nieuw wegdek

De bosweg richting de volkstuinen is momenteel afgesloten voor al het verkeer. Goed nieuws voor fietsers, er komt een nieuw asfalt laag op.

 
Verkeerskundige aanpassingen

Binnenkort worden er een aantal borden geplaatst om meer duidelijkheid te geven voor wat betreft de te rijden richting, met name voor verkeer vanaf het Golfpark. In dezelfde opdracht worden de 30km zone borden geplaatst ter hoogte van het kruispunt met Lommerrijk.
Zie voor verdere informatie Nieuws catergorie 'Bestuur'.
 

 
Enquete Wijkbus

Alle bewoners hebben een enquete formulier over de wijkbus in de brievenbus gehad.
De halte in het Golfpark is op de rotonde bij ons kunstwerk.
U heeft tot zondag 10 oktober de tijd het formulier in te leveren.
Op de enqueteformulier staat ook waar u het formulier kan inleveren.
U kunt ook uw enqueteformulier op onze website invullen. Let op! Lees goed de instructies.

 
Foto's BBQ 2010

 De foto's staan in de foto galerij. Klik daarvoor hier.

 
Informatieavond over buurtbus

Op maandag 6 september vindt een informatieavond plaats over de buurtbus. De bijeenkomst is in het Golf Event Center, Parlaan 2 en begint om 20.00.

Agenda:

1. Welkom door voorzitter(s) bewonersvereniging(en) door Kok (eventueel Elly Jonkman - voorzitter BKBFGR) /Cassé
2. Toelichting opzet voor de wijkbus door Boersma
3. Route, dienstregeling en halteplaatsen door Boersma
4. Randvoorwaarden project en toetsing minimale aantal passagiers
5. Vragen
6. Afsluiting

Aanvullende info is te vinden op de nieuwspage onder categorie Bestuur. klik hier voor de nieuwspage

 
Verslag Algemene ledenvergadering 2010

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 21 april 2010 is beschikbaar.

Klik hier

 
De party tent voor de BBQ op 28 aug. staat al.

BBQ 28 aug. Aanvang 5 uur in de tent op het grasveld tussen de nrs. 58 en 187. De tent is geleverd door Party Rent Flevoland.

 
BBQ 28 augustus

Net als twee jaar geleden wordt er voor de barbecue een grote tent geplaatst op de groenstrook tussen de huisnummers 187 en 58. In de tent komt weer een houten vloer, verlichting, een muziekinstallatie en enkele lange tafels. De twee barbecues zelf worden in een partytent neergezet.
Eten en drinken kopen wij voor u in. Met speciale wensen wordt rekening gehouden. Ook zorgen wij voor enkele spelletjes, pannenkoeken  en een grabbelton voor de aanwezige kinderen.Het enige, wat we van u verwachten is het meenemen van stoelen en een tafel. Deze graag zaterdag neerzetten in de tent. Ook is het handig uw eigen bestek mee te nemen. Tip: markeer uw eigen spullen, zodat u zeker bent dat u na afloop de juiste stoelen/bestek weer mee naar huis neemt!
De barbecue begint rond 17.00 uur. Wij hopen op goed weer en een gezellige avond.

 
Flevoland Erfgoed

Nieuwe website met informatie over Flevolands Erfgoed onder beheer van onze medebewoners Fleurbaaij.

 lees verder ...
Agenda ALV woensdag 21 april 2010
Correspondentie update

2 brieven van uit het bestuur toegevoegd.

 lees verder ...
Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 21 april vanaf 20.00. Locatie is Clubhuis Golfclub Flevoland aan de Parlaan in het Golfresort.

 
Inzamelkalender Golfpark
Nieuwe website

Vanaf 1 januari 2010 beschikt de vereniging over een nieuwe website.

 
De Raad van State heeft het beroep van de heer Hoving ongegrond verklaard!!

De Raad van State verklaart dat het College van Lelystad de milieuvergunning voor een varkens- en een pluimveehouderij op het terrein van de voormalige boomkwekerij tegenover het CVI terecht heeft afgewezen.

Hierbij de link naar de uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201105076/1&verdict_id=SNVqZmYzWRI%3D

Een van de laatste alinea’s van de uitspraak:6.2. De Afdeling is van oordeel dat in deze situatie de vestiging van een veehouderij op korte afstand van het CVI een reëel gevaar op verspreiding van dierziekten met zich brengt. De Afdeling neemt daarbij in aanmerking dat het CVI een uniek laboratorium is, waarbinnen als gevolg van de aard van dit laboratorium steeds levende, zeer besmettelijke, virussen aanwezig zijn en dat het risico op een calamiteit niet kan worden uitgesloten. Dat deze kans klein is maakt dit, mede gezien de verstrekkende gevolgen indien zich een calamiteit zou voordoen, niet anders. Nu aannemelijk is dat de veehouderij een reëel risico op de verspreiding van dierziekten meebrengt, kon het college, gelet op de beoordelingsvrijheid die het toekomt bij de toepassing van artikel 8.10 van de Wet milieubeheer, in redelijkheid de gevraagde vergunning weigeren vanwege dat risico. De beroepsgrond faalt.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Recht doende in naam der Koningin: verklaart het beroep ongegrond.

Uitgesproken in het openbaar op 28 november 2012

 
Waterplas bij Golfpark 136

<p>&#160;</p> <p><span style="font-size: x-small; ">De&#160;waterplas naast Golfpark 136, waar veel bewoners zich aan blijken te ergeren, behoort tot het verleden.</span></p> <p><span style="font-size: x-small; ">De gemeente heeft een nieuwe, kortere ring aangebracht, waardoor het regenwater weer zijn normale weg richting het HWA kan vinden.</span></p>

 
Bijeenkomst met Staatsbosbeheer zaterdag 2 februari

 De resultaten van de bijeenkomst met Staatsbosbeheer op zaterdag 2 februari vindt U hier bij categorie Zuigerplasbos.

 

Activiteiten van de bewonersvereniging Golfpark zijn o.a.

Minimaliseren
  • Behartiging belangen van de bewoners      
  • Contacten naar de gemeente en andere instanties
  • Informatie voorziening naar de bewoners via nieuwsbrieven
  • Informatie bijeenkomsten (eventueel met andere partijen)
  • Initiatieven tot verbetering van de eigen omgeving
  • Ontplooiing nieuwe initiatieven
 

 

 

Woont u op het Golfpark en wilt u lid worden, stuur ons dan een bericht.
Wilt u op het Golfpark wonen? Klik hier om te zien welke huizen te koop staan.
Heeft u vragen over de vereniging? Neem dan contact op het bestuur.

Webcam Golfpark

Minimaliseren

 

Minimaliseren